2025 Näyttelytilahaku /Ansökan om utställningsutrymme

Vuoden 2025 Näyttelytilahaku / Ansökan om utställningsutrymme

Lisätietoja/Tilläggsinfo: kuraattori@loviisantaideyhdistys.fi

Alla olevista taulukoista näet vuoden 2025 päivitetyn varaustilanteen sekä näyttelyjaksot hintoineen, I följande tabeller ser du ett uppdaterat reservationsläge av år 2025 samt utställningsperioderna med priser

Näyttelyjaksot ja hinnat 2025 / Utställningsperioderna 2025 med prislista

Galleria Theodorin näyttelytilat / Galleri Thedors utrymmen

https://galleriatheodor.fi/nayttelytilat/